Kleuren kuier 2019

Kleuren kuier de mounein op 09-11-2019 Bij dorpshuis de Mounestins. start :

Sinterklaas intocht Noarburgum

Sinterklaas intocht Noardburgum op 23-11-2019 om  15.00 uur start.

Sinterklaas intocht Burgum

Sinterklaas intocht op 16-11-2019 .

12.30 start van af de Daam in Burgum.

Elfstedentocht

Bij mogelijke Elfsteden tocht 2018 hebben we twee posten in Oentsjerk achter cafe het wapen en een Oudsjerk Bij De Haven .

Als het door gaat moeten we die twee posten van EHBO,ers voor zien .

Komt de tocht der tochten dan zoeken we ehbo,ers.

Vr Gr pieter en Rinze.

 

Oudsjerk bij de haven.                                       Achter Cafe het Wapen Oentsjerk Wijnserdijk.

Elfstedentocht

Bij mogelijke Elfsteden tocht 2018 hebben we twee posten in Oenkerk achter cafe het wapen en een Oudkerk Bij De Haven .

Als het door gaat moeten we die twee posten van EHBO,ers voor zien .

Vr Gr pieter en Rinze.

 

Oudkerk bij de haven.                                       Achter Cafe het Wapen Oenkerk Wijnserdijk.