Boekenbosfeest

Ehbo,ers gezocht voor dit evenement op geven Bij Rinze Postma of bij Pieter Elzinga

BoekenBosFeest

Ter afsluiting van de Kinderboekenweek, wordt zondagmiddag 11 oktober het BoekenBosFeest georganiseerd. Dit jaar met als thema “En toen…….!” Tja, en toen was er corona. Maar gelukkig hebben wij in goed overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel een oplossing gevonden om dit jaar het Feest wel door te kunnen laten gaan.

Tijdens het BoekenBosFeest reis je terug naar de Gouden Eeuw. In deze periode schilderde Rembrandt de Nachtwacht. Van deze Nachtwacht is nu een tentoonstelling gemaakt die te zien is in de Theaterkerk te Nes. Meer dan 36 figuren zijn nagebootst en gefotografeerd. In het park zijn echter acht personen zoekgeraakt en niet teruggekeerd naar de Nachtwacht. Ga op zoek in het park naar deze personages en plaats ze terug in het schilderij.

Je maakt je eigen zoektocht, zodat het gemakkelijk is om afstand te houden tot andere bezoekers.

Legato, de fanfare uit Burgum, zorgt voor de muzikale omlijsting en maakt op creatieve wijze verbinding met de Gouden Eeuw. De activiteiten starten om 14.00 tot 16.00.