Veertig Jaar lid

R Nijholt is veertig jaar lid van de EHBO vereniging Burgum Bedankt namens het bestuur.