Leden vergadering 05 Oktober 2021

Ledenvergadering op 05 Oktober 19.30 telt als een les.

 

Ps wel voor elke les aan melden /inschrijven bij Bea       beawesterdijk@gmail.com