40 Jaar bij de Vereniging

Dhr T v d Velde en Dhr S Nieuwenhuis Mvr T Kampen zijn erelid van de EHBO vereniging Burgum in de 40 Jaar lid hebben ze bij vele evenementen en activiteiten geholpen.
Een oorkonde en Bloemen bon waren hier dan ook wel op hun plaats.
Bedankt namens het Bestuur.